Bæredygtighed

UNI-TEK tager som producent, leverandør og montør meget seriøst – også når det gælder vores aftryk på miljø og klima. I 2021 etablerede vi det interne grundlag for at fremme den grønne omstilling i UNI-TEK.

Vores kunders mål er vores mål

Som leverandør og underleverandør kender vi vores rolle i at bidrage til kundernes mål og arbejde med at reducere CO2-udledninger fra hele værdikæden. Derfor ønsker vi en åben dialog om det fælles arbejde og visionen for bæredygtighed. Samtidig minimerer vi kontinuerligt vores egen påvirkning af klimaet.

FNs Verdensmål hos UNI-TEK

UNI-TEK bakker naturligvis op omkring alle af FNs verdensmål. For at vores arbejde skal have effekt og skabe resultater, er det vigtigt at fokusere. Derfor har vi udvalgt følgende verdensmål, som vi arbejder målrettet med.

Verdensmaal Ikon 08

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

UNI-TEKS tiltag

Her ønsker vi at arbejde mere fokuseret på arbejdsulykker og få en god integrering af vores sikkerhedsprocedure. For at kunne arbejde mere målrettet med det, har vi udviklet to skemaer, der skal bruges, når der sker en arbejdsulykke eller der er en nærved ulykke. På den måde, kan vi identificere og kontrollere sikkerhedsrisici og sikre nødvendige afbødende og forebyggende foranstaltninger og arbejdsprocedure for at forhindre gentagelse af arbejdsulykker. Derudover har vi stor fokus på, at alle medarbejdere skal gøre brug af passende og velholdte værnemidler, - hvor nødvendigt, samt at vores medarbejdere modtager sikkerhedsuddannelse for at understøtte en korrekt sikkerhedsadfærd.

Verdensmaal Ikon 09

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Delmål 9.4

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

UNI-TEKs tiltag

Her kan du læse vores første klimarapport.

Verdensmaal Ikon 12

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.2

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

UNI-TEKs tiltag

Vi ønsker at være i en situation, hvor al affald kan genanvendes – såfremt affaldet kan genanvendes. Derfor samarbejder vi med partnere, der har ekspertise og kompetencer til at vejlede og rådgive UNI-TEK om sortering af affald. Vi sorterer derfor nu jernskrot i 3 kategorier. Det medfører en ekstra intern indsats, der dog er lønsom, fordi afregningsprisen for skrot bliver højere. Fremfor alt sikrer vi, at UNI-TEKs jernskrot bliver genanvendt bedst muligt.

Verdensmål Globus

FN's 17 Verdensmål

Vil du læse mere om FN's Verdensmål kan du gøre det her: