Hvad er CE-mærkning?

Det lille CE-mærke er kendt, og har stor betydning.

Ce Mark (1)

Standard EN 1090 - når overensstemmelse med standarden er obligatorisk.

I mange tilfælde er det frivilligt for producenten at følge standarderne. Ved nogle produktgrupper er både CE-mærkning og overensstemmelse med den gældende standard obligatorisk. Det gælder bl.a. for produktion af en række byggeprodukter, herunder bærende konstruktioner af stål eller aluminium. Her er det den harmoniserede standard EN 1090, der gælder.


Disse stålkomponenter og bygningskonstruktioner er defineret som sikkerhedskritiske, og der er derfor specifikke internationale regler for, hvordan virksomheder producerer, distribuerer og markedsfører disse produkter til bygge- og anlægsindustrien.


Se mere under Spørgsmål og svar til CE-mærkning.

Spørgsmål og svar til CE-mærkning

EU direktiverne definerer de overordnede krav til sikkerhed og sundhed for de forskellige produktgrupper, men de mere tekniske og detaljerede specifikationer findes i de såkaldte harmoniserede standarder. De harmoniserede standarder er konkrete forslag til, hvordan produkter kan fabrikeres, kontrolleres og markedsføres, så de lever op til direktiverne. Ved at følge standarderne er man som producent og distributør således sikret, at alle de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav opfyldes.

Kategori: Mærkning og standarder

Alle involverede parter i processen har et ansvar for at overholde og dokumentere standard EN 1090. Det er altså vigtigt, at der er styr på regler og arbejdsgange fra producent til importør eller distributør – og i sidste ende er det endelige ansvar hos den, der markedsfører produktet.

Kategori: Mærkning og standarder

Bærende konstruktioner og bygge­systemer i stål og aluminium skal CE-mærkes og opfylde kravene i henhold til CPR (Byggevareforordningen) og være i overensstemmelse med EN 1090, hvis de:

  • Markedsføres og sælges som en byggevare.
  • Omfatter enkeltkonstruktioner og serier af konstruktioner, herunder byggesystemer og kits.
  • Bidrager til bæreevnen i et bygnings­værk.
  • Bliver leveret til permanent indbyg­ning i et bygningsværk.

Kategori: Mærkning og standarder

For at opnå CE-mærkning er det som tidligere nævnt nødvendigt, at den harmoniserede standard EN 1090 følges. Dette indebærer blandt andet, at byggevarens ydeevne er bestemt ud fra de europæiske sikkerhedskriterier, og at de er både kontrolleret og dokumenteret fyldestgørende.

Kategori: Mærkning og standarder

Artikler om CE-mærket

Her kan du læse 2 artikler, hvor Lars Nielsen har medvirket.