Info omkring Coronavirus

Vi vil løbende opdatere denne side, med de tiltag og leveringssituationer der er i forbindelse med COVID 19. Derudover vil vi også informere via Facebook, LinkedIn og mail.

Leveringssituation

På baggrund af de seneste dages udvikling af Coronavirus i både Danmark og Europa, har vi været i kontakt med vores leverandør af stål. Vi har derfor her ved UNI-TEK A/S, købt stål hjem for at vi kan sikre leverance af nuværende og nye projekter. Vi er meget opmærksomme på markedet og vi er stødt på de første leverancer der ikke kunne leveres pga. nedlukning af valseværker, dette problem har vi dog løst med vores stålleverandør.

Vi kører med fuldbemanding, og vi leverer som normalt, på alle standard varer. Vi er klar over, at flere af vores kunder er begyndt at få problemer med andre af deres leverandører enten pga. hjemsendelse af personale eller mangel på råvare. Her står vi sammen med vores stålleverandør, og vi er klar til at hjælpe til alt igen normaliseres.

Smedeafdeling

 1. Fuld bemanding på værkstedet.
 2. Alle servicebiler kører ud, for forudgående aftaler.
 3. Fuld bemanding på kontoret, flere medarbejdere arbejder dog hjemmefra.
 4. Stort stållager i ryggen.

 

Port afdeling

 1. Alle servicebiler kører ud, for forudgående aftale.
 2. Tilkald for nødreparationer kører som normalt.
 3. Vi sidder parate til at løse de opgaver der kan klares over telefonen.

 

Forholdsregler vedr. Coronavirus

Kære leverandører og kunder

I forbindelse med udbruddet af Coronavirus har Sundhedsstyrelsen skærpet sine anbefalinger. På den baggrund iværksætter vi nu følgende forholdsregler, der er gældende fra dags dato.

Besøg, byggemøder, opmålinger, møder etc.

 • Alle ikke akutte møder med eksterne besøgende, udskydes eller ændres til telefonmøde.
 • Alle eksterne besøgende, må ikke være i produktionen, kantinen men henvises til mødelokalet, og acceptere vores interne forholdsregler.
 • Alle, på nuværende tidspunkt, aftalte møder vil blive afklaret individuelt.

 

Eksterne vognmænd (afhentning/ leverancer)

 • Besøg af chauffører m.v. på lager- og byggepladser samt andre leverancer af post, kontorforsyning m.v. til kontoret indebærer en forhøjet risiko for smitte.
 • Chauffører m.v. bedes holde sig i vores indgang.
 • Alt post og pakker til kontoret bedes afleveres lige inden for døren.
 • Alle større leverancer bedes afleveres i kold hal eller udenfor.
 • Alle leverancer herfra, vil så vidt det er muligt, have stået i min. 48 timer inden afsendelse.

 

Vores montører/medarbejdere

 • Da vores medarbejdere anbefales at holde så god afstand til eksterne kunder, leverandører m.m., opfordre vi til at kunder og leverandører gør det samme.
 • De skal overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd om hygiejneråd.
 • Vores medarbejdere vil alle ringe ud til kunder, før de ankommer til pladserne.
 • Alle er blevet bedt om at holde den gode hygiejne ved at skifte arbejdstøj, handsker m.m. oftere end normalt.

 

Generelt opfordrer vi til, at vi som virksomhed og arbejdsplads bevarer roen, bruger vores sunde fornuft, og følger Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd:

 • Vask hænder ofte og grundigt med sæbe og vand.
 • Sprit hænderne af så ofte som muligt.
 • Host eller nys i ærme eller albuebøjning.
 • Begræns fysisk kontakt ved at undgå håndtryk, kindkys og kram.

 

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Lars på tlf. 29 43 04 05 eller på mail lars@uni-tek.dk

 

Med venlig hilsen

Lars Nielsen

Ejer af UNI-TEK A/S

Vores ansvar – jeres sikkerhed