Bæredygtighed hos UNI-TEK

Hos UNI-TEK tager vi vores ansvar som producent, leverandør og montør meget seriøst – også når det gælder vores aftryk på miljø og klima. Derfor begyndte vi i 2021 et samarbejde med en ekstern rådgiver, så vi kan bidrage til at fremme den grønne omstilling.

Vores kunders mål er vores mål

Vi ved, at vi som leverandør og underleverandør spiller en væsentlig rolle i at hjælpe vores kunder i mål med at reducere CO2-udledninger fra hele værdikæden. For at understøtte vores vision om at være vores kunders foretrukne samarbejdspartner, er det derfor vigtigt for os at sikre en åben dialog med vores kunder om arbejdet med og visionen for bæredygtighed. På den måde kan vi på bedste vis bidrage til vores kunders klimamål– samtidig med at vi kontinuerligt minimerer vores negative aftryk og optimerer vores positive aftryk.

 

 

FNs Verdensmål hos UNI-TEK

Hos UNI-TEK bakker vi selvfølgelig op omkring alle af FNs verdensmål, men når vi ønsker at lave konkrete handlinger og tiltag vi kan implementere i vores hverdag, mener vi ikke at det er realistisk for os at fokusere på dem alle, Så derfor har vi udvalgt følgende verdensmål, som vi ønsker at arbejde målrettet med.

 

 

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi fokuserer på delmål 8.8, der omhandler;

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Her ønsker vi at arbejde mere fokuseret på arbejdsulykker og få en god integrering af vores sikkerhedsprocedure. For at kunne arbejde mere målrettet med det, har vi udviklet to skemaer, der skal bruges, når der sker en arbejdsulykke eller der er en nærved ulykke. På den måde, kan vi identificere og kontrollere sikkerhedsrisici og sikre nødvendige afbødende og forebyggende foranstaltninger og arbejdsprocedure for at forhindre gentagelse af arbejdsulykker. Derudover har vi stor fokus på, at alle medarbejdere skal gøre brug af passende og velholdte værnemidler, - hvor nødvendigt, samt at vores medarbejdere modtager sikkerhedsuddannelse for at understøtte en korrekt sikkerhedsadfærd.

Verdensmål 8 hos UNI-TEK A/S

 

 

Verdensmål 9 hos UNI-TEK A/S

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi fokuserer på delmål 9.4, der omhandler;

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

Her kan du læse vores første klimarapport.

Men indtil den er klar, kan I læse inspirationsguiden fra Erhvervsstyrelsen her, hvor vi har givet vores tanker om, hvorfor vi har fået lavet et klimaregnskab.

 

 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi fokuserer på delmål 12.2, der omhandler;

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Vi vil gerne sørge for, at alt det, vi smider ud, som kan genanvendes, bliver genanvendt. Derfor har vi lavet en aftale med Stena Recycling, der har hjulpet os med at få en bedre sortering af vores afffald og skrot, som gør at vi nu sortere vores jernskrot i 3 kategorier. det giver os lidt mere arbejde, men vi får også en bedre pris for vores skrot. Fremfor alt, sikre vi, at vores skrotjern bliver genanvendt bedst muligt.

Verdensmål 12 hos UNI-TEK A/S

 

 

FN's verdensmål hos UNI-TEK A/S

 

 

 

 

Vil du læse mere om FN's Verdensmål, kan du gøre det her