UNI-TEKs værksted er fundament for ekspertise og kapacitet

UNI-TEKs produktion har altid været et centrum for teknisk dygtighed og innovation, men med den seneste tilføjelse af Bødker Smede & Maskinværksted, har de nået nye højder af kapacitet og kompetence.

Med udvidelsen af produktionen har UNI-TEK nu adgang til tre traverskraner, hvilket ikke kun udvider deres produktionsmuligheder, men også hæver effektiviteten markant. Denne investering tillader håndtering af større emner og fjerner næsten enhver begrænsning for, hvad de kan producere – med undtagelse af portens størrelse i gavlen, som allerede er ved at blive adresseret for at imødekomme selv de største projekter.

Anders og Kenn side om side

Det er Anders, med sine 17 år hos UNI-TEK, og Kenn, med 23 års erfaring som selvstændig, står nu side om side og leder vejen fremad for produktionen i UNI-TEK. En af de mest markante ændringer er, at der er sket en tredobling af produktionsarealet samt en tredobling af svejsekapaciteten. Dette kombineret med det nyligt implementerede ventilationsanlæg, der sikrer optimale arbejdsforhold, viser en virksomhed, der ikke kun investerer i vækst, men også i trivsel og sikkerhed for deres medarbejdere.


Klimavenlig produktion

Det nye ventilationsanlæg er af den højeste kvalitet, med fuld rumventilation og procesudsugning. Med genindblæsning af frisk, varm luft og et krydsveksleranlæg til genindvinding af varme, prioriterer UNI-TEK energieffektivitet og bæredygtighed. Dette sikrer ikke kun et behageligt arbejdsmiljø, men minimerer også bygningens energiforbrug, hvilket er afgørende i dagens klimabevidste samfund.
Den lyse og indbydende atmosfære i i produktionen understreger virksomhedens fokus på trivsel og produktivitet. Med mange vinduer og belysning hævet over standarden, er det ikke kun et sted at arbejde, men et sted at trives.


Ingen opgave er for stor eller lille

Med udvidelsen af kapacitet og infrastruktur, er der ingen opgave for stor eller for lille for UNI-TEK. Med 40 dedikerede medarbejdere og en voksende flåde på 15 biler, er de klar til at imødekomme enhver udfordring og fortsætte med at vokse og udvikle sig som en førende kraft inden for deres branche. UNI-TEKs produktion er ikke blot et sted, hvor tingene bliver lavet – det er et sted, hvor grænser bliver flyttet og succes bliver skabt hver dag.