UNI-TEK A/S

Hvad er CE-mærkning?

De fleste er måske bekendte med det lille CE-mærke, der kan ses på mange produkter i hjemmet, på arbejdspladsen og på byggepladsen, men hvad betyder CE-mærkningen egentlig? Forkortelsen CE står for Conformité Européenne, og det er et led i EUs plan om at skabe fri bevægelighed af varer mellem EU-landene. En lang række af varer og produkter, fra små stykker legetøj til kemiske materialer, byggevarer og meget mere, er underlagt EUs direktiver, hvis de skal markedsføres i EØS-lande. Ved at stille ens krav til produkter gennem lovgivning på tværs af landegrænserne reduceres de tekniske handelshindringer. Det sikrer, at de nationale myndigheder ikke kan stille strengere krav til et produkt, end de krav der er formuleret i EUs internationale direktiver. CE-mærket fungerer samtidig som en erklæring på, at det givne produkt lever op til alle dele af EUs lovgivning for denne varetype.

 

Harmoniserede standarder

EU direktiverne definerer de overordnede krav til sikkerhed og sundhed for de forskellige produktgrupper, men de mere tekniske og detaljerede specifikationer findes i de såkaldte harmoniserede standarder. De harmoniserede standarder er konkrete forslag til, hvordan produkter kan fabrikeres, kontrolleres og markedsføres, så de lever op til direktiverne. Ved at følge standarderne er man som producent og distributør således sikret, at alle de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav opfyldes.

 

Standard EN 1090 - når overensstemmelse med standarden er obligatorisk

Standard EN 1090: I mange tilfælde er det frivilligt for producenten, om de vil følge standarderne, men ved nogle produktgrupper er både CE-mærkning og overensstemmelse med den gældende standard obligatorisk. Dette er gældende for produktion af en række byggeprodukter, herunder bærende konstruktioner af stål eller aluminium, hvor den harmoniserede standard EN 1090 gælder.

Da disse stålkomponenter og bygningskonstruktioner er defineret som sikkerhedskritiske, er der specifikke internationale regler for, hvordan virksomheder producerer, distribuerer og markedsfører disse produkter til bygge- og anlægsindustrien.

Bærende konstruktioner og bygge­systemer i stål og aluminium skal CE-mærkes og opfylde kravene i henhold til CPR (Byggevareforordningen) og være i overensstemmelse med EN 1090, hvis de:

  • Markedsføres og sælges som en byggevare.
  • Omfatter enkeltkonstruktioner og serier af konstruktioner, herunder byggesystemer og kits.
  • Bidrager til bæreevnen i et bygnings­værk.
  • Bliver leveret til permanent indbyg­ning i et bygningsværk.

For at opnå CE-mærkning er det som tidligere nævnt nødvendigt, at den harmoniserede standard EN 1090 følges. Dette indebærer blandt andet, at byggevarens ydeevne er bestemt ud fra de europæiske sikkerhedskriterier, og at de er både kontrolleret og dokumenteret fyldestgørende.

Hvem er ansvarlige?

Alle involverede parter i processen har et ansvar for at overholde og dokumentere standard EN 1090. Det er altså vigtigt, at der er styr på regler og arbejdsgange fra producent til importør eller distributør – og i sidste ende er det endelige ansvar hos den, der markedsfører produktet.

Vil du vide mere om vores andre certificeringer, kan du se dem her.