Lovgivning

Krav og standarter

I henhold til standardisering af krav til mekaniske og tekniske hjælpemidler, har man på EU plan besluttet at lave nogle europæiske standarder. Formålet hermed er at sikre at alle porte har en hvis standard og ikke vil være til fare for de folk der benytter dem.

Disse nye standarder og krav sætter ikke alene krav til producenten og montøren af portene, men også til ejeren og til brugeren af portene. Pludselig er vedligeholdelse blevet en vigtig faktor i driften af industriporte.

På trods af, at disse EU krav faktisk ikke er trådt i kraft endnu, har Arbejdstilsynet valgt allerede nu, at indføre nogle krav, der skal gøre overgangsfasen lettere. Herunder lovpligtigt årligt eftersyn.

Ring til Uni-Tek og få lavet et tjek på dine porte

Arbejdstilsynets krav vedrørende porte:

  • Alle nye mekanisk drevne porte skal være CE-mærkede i henhold til maskindirektivet. Det betyder at der stilles visse sikkerhedskrav til leverandøren, der nu skal foretage en risikovurdering og en CE-mærkning, samt medlevere vejledninger i hvordan produktet vedligeholdes.
  • Ethvert produkt underlagt Maskindirektivet skal vedligeholdes i henhold til producentens vejledninger. Det betyder at porte generelt skal have et periodisk eftersyn.
  • Tidligere leverede porte, der i dag udstyres med el-udstyr, kan CE-mærkes, når den nødvendige dokumentation er udarbejdet. Det være sig tilsvarende dokumentation som ved nye porte.
  • Eldrevne porte bør have et håndbetjent motorværn, placeret forud for portstyringens strømtilslutning. Ikke et krav.
  • Eldrevne porte skal være udrustet med et nødstop placeret umiddelbart i nærheden af betjeningspanel(erne).

Overholder du disse krav overholder du tilnærmelsesvist alle standarder der i fremtiden må komme fra EU og arbejdstilsynet.

UNI-TEK A/S
Cookie- og privatlivspolitik